Метионин

Метионин (съкратено Met или M) е α-аминокиселина с химическа формула HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3. Tя се класифицира като неполярна незаменима аминокиселина.

Метионинът има важно значение за биосинтеза на протеините, защото почти всички полипептидни вериги започват с включване на метионин в N-края си.

Метионинът е междиненен продукт в биосинтеза на цистеин, карнитин, таурин, лецитин, фосфатидилхолин, както и други фосфолипиди.

Заедно с цистеина, метионинът е една от двете протеиногенни аминокиселини, в чиято химична структура на молекулата се съдържа сяра. Метионинът е мощен антиоксидант. Както отбелязахме, той е добър източник на сяра, която дезактивира свободните радикали и предпазва от кожни и остеолизни проблеми (процес на разрушаване на костната тъкан без последващото й заместване от друга тъкан).

Метионин и цистеин (сяра съдържащи аминокиселини):

  • Възстановяват кератиновите нива в косъма
  • Регулатор на себума

Когато са засегнати дисулфидните (S-S) връзки, косата губи своята еластичност. При използване на аминокиселини от тази група, дисулфидните (S-S) връзки се възстановяват. Възстановяват се и кератиновите нива в косъма. Има положително влияние и върху намаляване омазняването на скалпа.